i
Image

Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівель Пашутіних Олександра Олександровича та Єлизавети Єліферіївни у м. Олександрівськ по вул. Троїцькій, в кварталі 81/28, дворове місце № 6. Проект будинку разом з планом земельної ділянки Пашутіних Олександра Олександровича та Єлизавети Єліферіївни у м. Олександрівськ вул. Троїцькій, в кварталі 81/28, дворове місце № 6 (картографічне зображення із зазначенням масштабу, легенди, суміжних дільниць) від 9 березня 1911 року, засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 760, арк. 90). Клопотання, подане до Олександрівської міської управи Пашутіними Олександром Олександровичем та Єлизаветою Єліферіївною від 05 березня 1911 року на дозвіл побудування будівлі по вул. Троїцькій у м. Олександрівську в кварталі № 81/28, дворове місце № 6 (Ф-24, оп. 1, спр. 760, арк. 89). Дозвіл Олександрівської міської управи на клопотання Пашутіних Олександра Олександро...
Час створення:
1911
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівель Пивоварової Клавдії Василівни, за адресою: сел. Слободка, квартал № 18/25, місце № 23, м. Олександрівськ. Проект будинку і сараю, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займають будинок і сарай (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 252). Заява, подана до Олександрівської міської думи Пивоваровою К. В. від 13 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 251). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Пивоваровій Клавдії Василівни на будівництво будинку і сараю в м. Олександрівськ від 18 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 251 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі міщанина Бєлєнького Ісаака Моісейовича, за адресою: вул. Олександрівська, квартал № 16, місце № 9, м. Олександрівськ. Проект будинку з крамницею, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 254). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Бєлєньким І. М. від 13 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 253). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Бєлєнькому Ісааку Міїсейовичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 253 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівель Мисенка Афанасія Іовича, за адресою: площа Т. Шевченко, квартал № 123, місце № 34, м. Олександрівськ. Проект будинку та сараю, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займають будинок тв сарай (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 257). Заява, подана до Олександрівської міської думи Мисенком А. І. від 13 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 256). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Мисенку Афанасію Іовичу на будівництво будинку та сараю в м. Олександрівськ від 29 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 256 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Бондаренка Авксентія Якимовича, за адресою: вулиця не вказана, квартал №157 , місце № 9, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 259). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Бондаренком А. Я. від 11 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 258). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Бондаренку Авксентію Якимовичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 18 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 258 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Петренка Василя Івановича, за адресою: вулиця не вказана , квартал № 139, місце № 1, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 264). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Петренком Василем Івановичем від 17 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 263). Дозвіл Олександрівської міської управи, виданий Петренку Василю Івановичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 29 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 263 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Бикова Дмитра Яковича, за адресою: сел. Слободка, квартал № 157, місце № 8, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 267). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Биковим Д. Я не пізніше 30 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 265). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Бикову Дмитру Яковичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 30 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 265 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Золотницького Володимира Олександровича, за адресою: вул. Гоголівська, квартал № 61/60, місце № 2, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 270). Заява, подана до Олександрівської міської думи Золотницьким В. О. від 18 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 269). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Золотницькому Володимиру Олександровичу на облицювання існуючого будинку цеглою в м. Олександрівськ від 24 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 269 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі крамниці Вольпер Любові Лейбівни, за адресою: вул. Миколаївська з виходом на вул. Катеринославську в м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 236). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Вольпер Л.Л. від 03 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 234,234 зв., 235). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Вольпер Любові Лейбівні на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 10 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 235 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Терновцева Пантелеймона Семеновича, за адресою: вул. Жуковська, квартал № 143, місце № 3, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 272). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Терновцевим П. С. від 20 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 271). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Терновцеву Пантелеймону Семеновичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 30 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 271 зв.).
Час створення:
1910
Місце зберігання:
Державний архів Запорізької області
2 3

Коментарі до колекції

Увійдіть або зареєструйтеся щоб залишати коментарі до колекції.