i

Будинок Бондаренка

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Бондаренка Авксентія Якимовича, за адресою: вулиця не вказана, квартал №157 , місце № 9, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 259). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Бондаренком А. Я. від 11 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 258). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Бондаренку Авксентію Якимовичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 18 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 258 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Мова
Російська
Прізвища
Бондаренко
Тематика
архітектура
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи