i

Будинок Терновцева

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Терновцева Пантелеймона Семеновича, за адресою: вул. Жуковська, квартал № 143, місце № 3, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 272). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Терновцевим П. С. від 20 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 271). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Терновцеву Пантелеймону Семеновичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 30 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 271 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Мова
Російська
Топоніми
Жуковська
Прізвища
Терновцев
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи