i

Будинок Бикова

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Бикова Дмитра Яковича, за адресою: сел. Слободка, квартал № 157, місце № 8, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 267). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Биковим Д. Я не пізніше 30 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 265). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Бикову Дмитру Яковичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 30 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 265 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Мова
Російська
Топоніми
Слободка
Прізвища
Биков
Тематика
архітектура
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи