i

Крамниця Вольпер

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі крамниці Вольпер Любові Лейбівни, за адресою: вул. Миколаївська з виходом на вул. Катеринославську в м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 236). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Вольпер Л.Л. від 03 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 234,234 зв., 235). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Вольпер Любові Лейбівні на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 10 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 235 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Мова
Російська
Топоніми
Катеринославська, Миколаївська
Прізвища
Вольпер
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи