i

Будинок Пивоварової

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівель Пивоварової Клавдії Василівни, за адресою: сел. Слободка, квартал № 18/25, місце № 23, м. Олександрівськ. Проект будинку і сараю, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займають будинок і сарай (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 252). Заява, подана до Олександрівської міської думи Пивоваровою К. В. від 13 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 251). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Пивоваровій Клавдії Василівни на будівництво будинку і сараю в м. Олександрівськ від 18 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 251 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Топоніми
Слободка, Слобідка
Прізвища
Пивоварова
Тематика
архітектура
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи