i

Будинок Ісаака Бєлєнького

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі міщанина Бєлєнького Ісаака Моісейовича, за адресою: вул. Олександрівська, квартал № 16, місце № 9, м. Олександрівськ. Проект будинку з крамницею, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 254). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Бєлєньким І. М. від 13 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 253). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Бєлєнькому Ісааку Міїсейовичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 253 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Мова
Російська
Топоніми
Олександрівська
Прізвища
Бєлєнький
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи