i

Будинок Золотницького

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Золотницького Володимира Олександровича, за адресою: вул. Гоголівська, квартал № 61/60, місце № 2, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 270). Заява, подана до Олександрівської міської думи Золотницьким В. О. від 18 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 269). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Золотницькому Володимиру Олександровичу на облицювання існуючого будинку цеглою в м. Олександрівськ від 24 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 269 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Мова
Російська
Топоніми
Гоголівська
Прізвища
Золотницький
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи