i

Будинок Петренка

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Петренка Василя Івановича, за адресою: вулиця не вказана , квартал № 139, місце № 1, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 264). Клопотання, подане до Олександрівської міської думи Петренком Василем Івановичем від 17 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 263). Дозвіл Олександрівської міської управи, виданий Петренку Василю Івановичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 29 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 263 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Мова
Російська
Прізвища
Петренко
Тематика
архітектура
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи