i

2 том. Стенографический отчет 3-й (XVII) Запорожской городской парторганизации

Колекцiї: Дніпрельстан / Днепрострой / Дніпробуд "Особая папка": Справи партійні

2 3 4 5 6 249 250
Мова
Російська
Архівний шифр
ф.П-157, оп.1, спр.270
Прізвища
Неструев, Неструєв, Алерт, Алєрт, Атанасов
Ключові слова
паровозоремонтний завод, моторобудівний завод, Коммунар, Комунар, партія
Тематика
партійна діяльність, промисловість, транспорт, Дніпробуд
Походження
Запорізький міський комітет КП(б) України
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
06.1932
Тип першоджерела
Документи