2 том. Стенографический отчет 3-й (XVII) Запорожской городской парторганизации

Колекцiї: Дніпрельстан / Днепрострой / Дніпробуд "Особая папка": Справи партійні

Стенографічний звіт 3-ї (XVII) Запорізької міської парторганізації

Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Ближче
7
Ближче
8
Показати далі
Мова
Російська
Архівний шифр
ф.П-157, оп.1, спр.270
Прізвища
Алерт, Алєрт, Атанасов, Неструев, Неструєв
Ключові слова
Коммунар, Комунар, моторобудівний завод, паровозоремонтний завод, партія
Тематика
Дніпробуд, партійна діяльність, промисловість, транспорт
Походження
Запорізький міський комітет КП(б) України
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
06.1932
Тип першоджерела
Документи