i

Будинок Ялового

Колекцiя: Архітектурні креслення із фондів ДАЗО

У документах Олександрівської міської думи та управи містяться документи (плани та матеріали) щодо будівлі Ялового Івана Івановича, за адресою: сел. Слободка, квартал № 8, м. Олександрівськ. Проект будинку, план дільниці міської землі (картографічне зображення із зазначенням легенди), яку займає будинок (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 277). Заява, подана до Олександрівської міської думи Яловим І. І. від 22 березня 1910 року (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 276). Дозвіл Олександрівської міської управи виданий Яловому Івану Івановичу на будівництво будинку в м. Олександрівськ від 31 березня 1910 року засвідчений відповідальними посадовими особами міської управи (Ф-24, оп. 1, спр. 764, арк. 276 зв.).
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Мова
Російська
Топоніми
Слободка, Слобідка
Прізвища
Яловий
Походження
Олександрівська міська управа
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1910
Тип першоджерела
Документи