i
Image

Олександр Коцієвський (1930 - 2007) – історик Українського півдня

Частково опубліковано: Коциевский А.С. Роль старообрядцев и сектантов в формировании населения городов Южной Украины и Бессарабии (вторая половина XVIII и первая половина XIX в.) // Второй Всесоюзный семинар по исторической демографии, Рига, 1977 г.: Тез. докл. — Рига, 1977. — С. 105–106.
Автори:
Коциевский, Коцієвський
Час створення:
1977
Місце зберігання:
Репозиторій "Запорізька Спадщина"
Автори:
Коцієвський, Коциевский
Час створення:
1969
Місце зберігання:
Репозиторій "Запорізька Спадщина"
Автори:
Коцієвський, Коциевский
Час створення:
1963 - 1966
Місце зберігання:
Репозиторій "Запорізька Спадщина"
Захист дисертації відбувся 12 травня 1964 р. на базі Інституту історії УРСР.
Автори:
Коцієвський, Коциевский
Час створення:
1964
Місце зберігання:
Репозиторій "Запорізька Спадщина"
Автори:
Боровий, Коцієвський
Час створення:
1988
Місце зберігання:
Репозиторій "Запорізька Спадщина"
Автори:
Коцієвський
Час створення:
1971 - 2004
Місце зберігання:
Репозиторій "Запорізька Спадщина"
Автори:
Коцієвський, Боровий
Час створення:
2022
Місце зберігання:
Репозиторій "Запорізька Спадщина"

Коментарі до колекції

| 1

Admin2

Admin2 2 роки тому

Коцієвський Олександр Семенович (1930 – 2007) – український історик, спеціаліст з проблем заселення Південної України у другій половині XVIII – першій половині ХІХ ст. та античної нумізматики. Народився 12 вересня 1930 р. в Одесі. У 1953 р. закінчив історичний факультет Одеського державного університету. У 1964 р. на базі Інституту історії АН УРСР захистив кандидатську дисертацію «Крестьяне Южной Украины в конце XVIII – первой трети ХІХ векав». У 1971 р. вченою радою Одеського педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського висунений на затвердження у вченому званні доцента (за спеціальністю «науковий атеїзм»), затверджений ВАК у тому ж році. Активний учасник всесоюзного симпозіуму по аграрній історії Східної Європи. Підготував текст докторської дисертації «Сектанты Южной Украины: вторая половина XVIII – первая половина XIX в.». З невідомих причин дисертацію не захищено, але на її основі підготовлено монографію «Религиозное сектантство на южных окраинах европейской России во второй половине XVIII – первой половине XIX веков» (1975 р.), не опублікована. Головним наслідком нумізматичних студій вченого стала колекція античних монет Боспору та міст Північного Причорномор’я (127 монет і 10 свинцевих тессер). У 1985 р. колекцію передано до Державного Історичного музею (м. Москва). Каталог колекції опубліковано Н. Фроловою та М. Абрамзоном у 2010 р. (Античные монеты Херсонеса Таврического в собрании Государственного Исторического музея (коллекция А.С. Коциевского) // ВДИ. – 2010 - № 4. – С.51 – 95). Помер історик 22 серпня 2007 р. в Одесі. У квітні 2022 р. частину робочого архіву Коцієвського О.С. (опис у першому документі електронної колекції) було передано його сином Олексієм Коцієвським творчій групі порталу «Запорізька Спадщина» для вивчення і діджиталізації.

Увійдіть або зареєструйтеся щоб залишати коментарі до колекції.