i
Image

Управління Запорізького окружного інженера, 1926 - 1928 рр.

Проєкт комунального 23-х квартирного будинку
Время создания:
1928
Место хранения:
Державний архів Запорізької області
Протоколи технічних нарад, кошториси ремонтних робіт, акти приймання та обстеження будівель
Время создания:
1927
Место хранения:
Державний архів Запорізької області
Постанови УкрЕКОСО щодо заходів по раціоналізації та розвитку будівельної справи УСРР, циркуляри Наркомату внутрішніх справ, протоколи засідань Пленуму 1-го Всеукраїнського з'їзду з питань будівництва та звіт про його роботу
Время создания:
1927
Место хранения:
Державний архів Запорізької області
Протокол засідання комісії з проведення конкурсу на кращий проект будівлі міського театру, листування щодо житлового будівництва, заяви про прийом на роботу
Время создания:
1927
Место хранения:
Державний архів Запорізької області
Звіт щодо роботи окружного відділу місцевого господарства, протоколи засідань президії окрвиконкому, акт приймання житлового дому заводу "Комунар", листування з відділом місцевого господарства.
Время создания:
1927 - 1928
Место хранения:
Державний архів Запорізької області
Плани робіт по благоустрою міста на 1926 - 1928 рр., плани кооперативного будівництва, листування з цього приводу із заводом "Комунар", Запорізьким сільбудом та відділом місцевого господарства.
Время создания:
1926 - 1927
Место хранения:
Державний архів Запорізької області

Коментарии к колекции

Ввойдите или зарегистрируйтесь чтобы оставлять комментарии к коллекции.