i

10а. Документи щодо обліку доходів та витрат міського бюджету, нестач по зборах, міського пенсійного фонду, виданні та розповсюдженні церковних журналів, 1865 - 1868 рр.

Колекцiя: Олександрівське спрощене громадське управління

10а. Документы об учете доходов и расходов городского бюджета, недоимок по налогам, городском пенсионном фонде, издании и распростронении церковных журналов, за 1865 - 1868 гг.

Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Ближче
7
Ближче
8
Показати далі
Мова
Російська
Архівний шифр
ф. 21, оп. 1, спр. 10а
Ключові слова
бюджет, оподаткування, церковні журнали
Тематика
міське господарство, церква
Походження
Олександрівське спрощене громадське управління
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1865 - 1868
Тип першоджерела
Документи