i

13. Документи про розподіл повинностей між губерніями, утвореними при розділі Новоросійської губернії, про збір поштового податку з мешканців Олександрівського посаду

Колекцiя: Документи Олександрівської міської ратуші

13. Документы о распределении повинностей между губерниями, образованными при разделе Новороссийской губернии, о сборе почтового налога с жителей Александровского посада (указы, переписка, выписки) за 1803 г.

Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Ближче
7
Ближче
8
Показати далі
Мова
Російська
Архівний шифр
ф. 1, оп. 1, спр.13
Топоніми
Катеринославська губернія, Новоросійська губернія, Олександрівський посад
Ключові слова
оподаткування, повинності
Тематика
адміністрація
Походження
Олександрівська міська ратуша
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1803
Тип першоджерела
Документи