i

10. Документи щодо заборони продажу англійських товарів, щодо збору податей з купців та міщан Олександрівського посаду (укази, рапорти, звіти, листування, відомості) за 1801 - 1802 рр.

Колекцiя: Документи Олександрівської міської ратуші

10. Документы о запрещении продажи английских товаров, о сборе податей с купцов и мещан Александровского посада (указы, рапорты, отчеты, переписка, ведомости) за 1801 - 1802 гг.

Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Ближче
7
Ближче
8
Показати далі
Мова
Російська
Архівний шифр
ф. 1, оп. 1, спр.10
Ключові слова
англійські товари, купці, міщани
Тематика
податки, адміністрація, торгівля
Походження
Олександрівська міська ратуша
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1801 - 1802
Тип першоджерела
Документи