i

8. Документи про встановлення опіки над маєтками сиріт (укази, рапорти, листування, відомості) за 1800 - 1810 рр.

Колекцiя: Документи Олександрівської міської ратуші

8. Документы об учреждении опекунства над имениями сирот (указы, рапорты, переписка, ведомости) за 1800 - 1810 гг.

Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Ближче
7
Ближче
8
Показати далі
Мова
Украïнська
Архівний шифр
ф. 1, оп. 1, спр.8
Топоніми
Олександрівський посад
Ключові слова
опіка сиріт
Тематика
адміністрація
Походження
Олександрівська міська ратуша
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1800 - 1810
Тип першоджерела
Документи