7. Документи щодо проведення у 1800 р. додаткового запису осіб, яких не було враховано у ревізьких казках під час всеросійського перепису у 1795 р. (укази, листування, відомості)

Колекцiя: Документи Олександрівської міської ратуші

7. Документы о проведении в 1800 г. дополнительной записи лиц, пропущенных в ревизских сказках по Всероссийской переписи в 1795 г. (указы, переписка, ведомости) за 1800 - 1802 гг.

Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Ближче
7
Ближче
8
Показати далі
Мова
Російська
Архівний шифр
ф. 1, оп. 1, спр.7
Топоніми
Олександрівський посад
Ключові слова
ревізькі казки
Тематика
адміністрація
Походження
Олександрівська міська ратуша
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1800 - 1802
Тип першоджерела
Документи