i

1. Документи щодо селянських виступів кінця ХVIII ст., щодо голошення війни з Іспанією у 1799 р., щодо укладення Тільзитського миру у 1807 р., щодо служби приходських священиків І-ї дільниці

Колекцiя: Документи Олександрівської міської ратуші

  1. Документы о крестьянских волнениях конца ХVIII в., об объявлении войны с Испанией в 1799 г., заключении Тильзитского мира в 1807 г., о службе приходских священников I-й части духовного правления (указы переписка) за 1794 - 1807 гг.
Ближче
1
Ближче
2
Ближче
3
Ближче
4
Ближче
5
Ближче
6
Ближче
7
Ближче
8
Показати далі
Мова
Російська
Архівний шифр
ф. 1, оп. 1, спр.1
Топоніми
Олександрівськ, Олександрівський посад
Ключові слова
ратуша
Тематика
адміністрація, міське управління
Походження
Олександрівська міська ратуша
Місце зберігання
Державний архів Запорізької області
Час створення
1794 - 1807
Тип першоджерела
Документи